Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Αστική ευθύνη

Παρέχουμε προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης για οποιαδήποτε επαγγελματική ιδιότητα είναι απαραίτητη. Ρόλος μας, να εξετάσουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος και να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε το συμφέρον σας και την ασφάλεια σας.

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις προσδοκίες των εργοδοτών για εξασφάλιση του προσωπικού τους. Μέσα από ένα σύνολο ασφαλιστικών προϊόντων έχετε την δυνατότητα να διαλέξετε την πιο αξιόπιστη, ευέλικτη και οικονομική λύση, στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, καθώς διαθέτουμε προγράμματα που προσαρμόζονται ακριβώς στα μέτρα της κάθε επιχείρησης και των ανθρώπων της.

Περιουσιακά στοιχεία

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης παρέχουμε το κατάλληλο πρόγραμμά διασφάλισης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σας. Είτε είναι ιατρεία, φαρμακεία, ξενοδοχειακές μονάδες είτε οποιαδήποτε άλλη μικρομεσαία επιχείρηση.

Διαχείριση Κινδύνων

Εστιάζοντας στο να ευθυγραμμίσουμε το συμφέρον του πελάτη με τις ανάγκες του, μελετάμε το κάθε έργο που αναλαμβάνει και τον κίνδυνο που μπορεί να επέλθει, ώστε να του προσφέρουμε το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο του τυχαίου γεγονότος και διασφαλίζοντας την κάθε επιχείρηση, βοηθώντας τον επιχειρηματία να επισημάνει και να κατανοήσει τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση του.

Νομική Προστασία

Για τον επιχειρηματία ή τον ελεύθερο επαγγελματία, σε ένα πλήθος νομικών διαφορών που είναι πολύ συνηθισμένες σε κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, παρέχουμε εξειδικευμένα προγράμματα Νομικής Προστασίας.

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Οι Τεχνικές ασφαλίσεις παρέχουν προστασία σε οποιοδήποτε υπό κατασκευή ή ανέγερση έργο, εγκατεστημένα μηχανήματα ή εξοπλισμό. Επιπλέον, σε συνεργασία με ασφαλιστικές που εξειδικεύονται στον τομέα των τεχνικών ασφαλίσεων, προσφέρουμε κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η δυνατότητα για πωλήσεις επί πιστώσει μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που μπορεί να διαθέτει μια επιχείρηση και παράλληλα ένα σοβαρό ρίσκο, καθώς οι οφειλέτες της συχνά αδυνατούν ή αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Μπροστά στον κίνδυνο αυτής της οικονομικής ασυνέπειας, η ασφάλιση των πιστώσεων είναι η μεγαλύτερη εγγύηση σιγουριάς.

Πράσινες Ασφάλειες

Λύση στην ανάγκη για προστασία κάθε επένδυσης είναι η ασφαλιστική κάλυψη. Κάθε πράσινη επένδυση, όπως είναι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, είναι αναγκαίο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν. Παρέχουμε προγράμματα ανάλογα με τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν τόσο κατά τη συναρμολόγηση, όσο και κατά τη λειτουργία της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης.

Οποιαδήποτε ασφαλιστική ανάγκη και αν έχετε, είμαστε εδώ για να την συζητήσουμε και να βρούμε το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
EnglishGreekGerman Μετάβαση στο περιεχόμενο