Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις προσδοκίες των εργοδοτών για εξασφάλιση του προσωπικού τους. Μέσα από ένα σύνολο ασφαλιστικών εταιριών έχετε την δυνατότητα να διαλέξετε την πιο αξιόπιστη, ευέλικτη και οικονομική λύση, στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, αφού διαθέτουμε προγράμματα που προσαρμόζονται ακριβώς στα μέτρα της κάθε επιχείρησης και των ανθρώπων της.

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η δυνατότητα για πωλήσεις επί πιστώσει μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που μπορεί να διαθέτει μια επιχείρηση και παράλληλα ένα σοβαρό ρίσκο, καθώς οι οφειλέτες της συχνά αδυνατούν ή αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Μπροστά στον κίνδυνο αυτής της οικονομικής ασυνέπειας, η ασφάλιση των πιστώσεων είναι η μεγαλύτερη εγγύηση σιγουριάς.

Πράσινες Ασφάλειες

Λύση στην ανάγκη για προστασία κάθε επένδυσης είναι ασφαλιστική κάλυψη. Κάθε πράσινη επένδυση όπως είναι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, είναι αναγκαίο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν. Παρέχουμε προγράμματα ανάλογα με τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν τόσο κατά τη συναρμολόγηση, όσο και κατά τη λειτουργία της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης

Οποιαδήποτε ασφαλιστική ανάγκη και αν έχετε, είμαστε εδώ να την συζητήσουμε και να βρούμε το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
Skip to content