Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
up

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group

Αναλαμβάνουμε την λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον μεταφορέα/ αυτοκινητηστή.

Αναλαμβάνουμε την λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον μεταφορέα/ αυτοκινητηστή.

Φορολογικές δηλώσεις.

Ρυθμίσεις οφειλών.

Επιδόματα όπως Α21 , έκτατκτα επιδόματα όπως μερίσματα.

Δήλωση στοιχείων ακινήτων ΕΝΦΙΑ.

‘’Ενοικίαση’’ προσωπικού σε ατομικές επιχειρήσεις αυτοκινητιστών.

Skip to content