Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
up

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group
Koumatis Group

Koumatis Group
Koumatis Group

Λογιστικά

Αναλαμβάνουμε την λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στον μεταφορέα/ αυτοκινητιστή. Εξειδικευμένα στελέχη και προσωπικό βρίσκονται πάντα σε προσωπική επαφή με τον πελάτη για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά που τον απασχολούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα.

Εξειδίκευση

Εξειδικευόμαστε σε μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένους αυτοκινητιστές. Ο λόγος που μας κάνει να ξεχωρίζουμε; Η μικτή δραστηριότητα της koumatis group μας ωθεί να επιλύουμε τα προβλήματα ενός αυτοκινητιστή εκ των έσω. Οι προτάσεις και οι λύσεις που σας παρέχουμε, έχουν πρώτα εφαρμοστεί και δοκιμαστεί στην δική μας επιχείρηση. Με αποτέλεσμα, η λύση στην ανάγκη σας να έχει φιλτραριστεί από κάθε εξωτερικό παράγοντα αποτυχίας.

Παρακολούθηση επιχείρησης

Συντάσσουμε reports και παρακολουθούμε τα αποτελέσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να ενημερώνουμε τον πελάτη για τυχόν διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να χρειαστεί να γίνουν στην λειτουργιά της επιχείρησης του.

Χρηματοοικονομική παρακολούθηση

Συζητάμε, παρακολουθούμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης σας και προτείνουμε λύσεις για ορθή οικονομική διαχείριση και επενδύσεις. Με πάντα δοκιμασμένες λύσεις.

Επενδύσεις

Μελετάμε τις ανάγκες του επαγγελματία μεταφορέα και με βάση την εμπειρία μας, προτείνουμε λύσεις για τον τρόπο που θα κινηθεί επιχειρηματικά. Καταρτίζουμε λίστα αναγκών, δημιουργούμε σενάρια για την επένδυση με γνώμονα τις διεθνείς συνθήκες και τις πραγματικές σας ανάγκες, βασιζόμενοι σε μοντέλα του εξωτερικού.

Τήρηση δεδομένων

Όλα τα παραστατικά, οικονομικές καταστάσεις, φορολογικά-εργατικά έγγραφα και γενικότερα όλα τα δεδομένα που αφορούν την επιχείρηση του πελάτη και το ατομικά, φυλάσσονται ηλεκτρονικά τηρώντας όλα όσα ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ηλεκτρονικό Αρχείο

Τηρούμε πλήρες οργανωμένο ηλεκτρονικό αρχείο. Η εξυπηρέτηση μεσώ αυτού είναι άμεση και γρήγορη, αποστέλλοντας με ηλεκτρονική αλληλογραφία οτιδήποτε χρειαστεί ανά πάσα στιγμή.

Έναρξη επιχειρήσεων

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό που σας ταιριάζει. Επιχείρηση Ατομικής ή Νομικής μορφής; Μπορούμε να αναδείξουμε τις πραγματικές σας ανάγκες. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διαδικασία έναρξης της επιχείρησης σας. Σας συμβουλεύουμε και σας καθοδηγούμε βάζοντας τις σωστές βάσεις για το μέλλον.

EnglishGreekGerman Μετάβαση στο περιεχόμενο